Εθνική Πινακοθήκη, 4 - 29 Ιουλίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.