Εθνική Πινακοθήκη, 1 Ιουλίου - 31 Αυγούστου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.