Εθνική Πινακοθήκη, 6 Αυγούστου - 23 Σεπτεμβρίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ