Εθνική Πινακοθήκη, 24 Σεπτεμβρίου 1979 - 7  Ιανουαρίου  1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ και εδώ.