Εθνική Πινακοθήκη, 10 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ