Εθνική Πινακοθήκη, 5 Νοεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ