Εθνική Πινακοθήκη, 12 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου 1979

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.