Εθνική Πινακοθήκη, 17 Δεκεμβρίου 1979 - 6 Ιανουαρίου 1980