Εθνική Πινακοθήκη, 17 Δεκεμβρίου 1979 - 27 Ιανουαρίου 1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ