Εθνική Πινακοθήκη, 9 - 28 Ιανουαρίου 1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ