Εθνική Πινακοθήκη, 24 Ιανουαρίου - 10 Φεβρουαρίου 1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.