Εθνική Πινακοθήκη, 30 Ιανουαρίου - 20 Απριλίου 1980