Εθνική Πινακοθήκη, 4 - 28 Φεβρουαρίου 1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ.