Εθνική Πινακοθήκη, 25 Φεβρουαρίου - 30 Μαρτίου 1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ