Χαρακτικά και γλυπτά, Εθνική Πινακοθήκη, 18 Απριλίου - 18 Μαΐου 1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ