Εθνική Πινακοθήκη, 13 Αυγούστου - 10 Σεπτεμβρίου 1980