Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 15 Σεπτεμβρίου - 19 Οκτωβρίου 1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ