Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 22 Οκτωβρίου 1980 - 7 Δεκεμβρίου 1980

Δείτε τον κατάλογο της έκθεσης εδώ