Ιαπωνική χαρακτική 17ου-19ου αιώνα, Εθνική Πινακοθήκη, 13 Απριλίου - 1 Ιουλίου 1981