Έκθεση χαρακτικών, Εθνική Πινακοθήκη, 25 Μαΐου - 30 Ιουνίου 1981