Εθνική Πινακοθήκη, 23 Σεπτεμβρίου - 12 Οκτωβρίου 1981