Εθνική Πινακοθήκη, 24 Σεπτεμβρίου - 25 Νοεμβρίου 1981