Εθνική Πινακοθήκη, 12 Οκτωβρίου - 12 Νοεμβρίου 1981