Εθνική Πινακοθήκη, 21 Οκτωβρίου - 29 Νοεμβρίου 1981