Εθνική Πινακοθήκη, 21 Οκτωβρίου - 20 Δεκεμβρίου 1981