Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 3 Φεβρουαρίου - 7 Μαρτίου 1982