Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 3 Μαρτίου - 23 Απριλίου 1982