Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 12 Απριλίου - 11 Μαΐου 1982