Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 10 Μαΐου - 7 Ιουνίου 1982