Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 30 Αυγούστου - 27 Σεπτεμβρίου 1982