Εθνική Πινακοθήκη, 20 Σεπτεμβρίου - 1 Νοεμβρίου 1982