Εθνική Πινακοθήκη, 18 Οκτωβρίου 1982 - 3 Ιανουαρίου 1983