Εθνική Πινακοθήκη, 15 Νοεμβρίου 1982 - 20 Φεβρουαρίου 1983