Εθνική Πινακοθήκη, 15 Δεκεμβρίου 1982 - 23 Ιανουαρίου 1983