Εθνική Πινακοθήκη, 10 Ιανουαρίου - 13 Φεβρουαρίου 1983