Εθνική Πινακοθήκη, 19 Ιανουαρίου - 20 Φεβρουαρίου 1983