Εθνική Πινακοθήκη, 24 Ιανουαρίου - 30 Μαρτίου 1983