Εθνική Πινακοθήκη, 26 Ιανουαρίου - 27 Φεβρουαρίου 1983