Αναδρομική έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 4 Απριλίου - 22 Μαΐου 1983