Γελοιογραφίες και άγνωστα σχέδια, Εθνική Πινακοθήκη, 18 Απριλίου - 22 Μαΐου 1983