Εθνική Πινακοθήκη, 11 Ιουλίου - 4 Σεπτεμβρίου 1983