Εθνική Πινακοθήκη, 16 Σεπτεμβρίου - 23 Οκτωβρίου 1983