Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 3 Οκτωβρίου - 14 Νοεμβρίου 1983