Εθνική Πινακοθήκη, 10 Οκτωβρίου - 13 Νοεμβρίου 1983