Εθνική Πινακοθήκη, 14 Σεπτεμβρίου - 14 Οκτωβρίου 1983