Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 31 Οκτωβρίου - 19 Δεκεμβρίου 1983