Σχέδια προκατοχικά-κατοχικά-μετακατοχικά (1935-1950), Εθνική Πινακοθήκη, 8 Νοεμβρίου - 8 Δεκεμβρίου 1983