Εθνική Πινακοθήκη, 21 Νοεμβρίου 1983 - 9 Ιανουαρίου 1984 Δουβλίνο