Εθνική Πινακοθήκη, 23 Νοεμβρίου 1983 - 4 Ιανουαρίου 1984