Αναδρομική  έκθεση, Εθνική Πινακοθήκη, 19 Δεκεμβρίου - 15 Ιανουαρίου 1984